<label id="hqegy"><s id="hqegy"><noframes id="hqegy"></noframes></s></label>
     <label id="hqegy"><del id="hqegy"><wbr id="hqegy"></wbr></del></label>

     當前位置:電子課本網 > 古詩大全 > 唐代 > 姚康的詩 > 

     和段相公登武擔寺西臺

     《和段相公登武擔寺西臺》

     唐代·姚康

     松徑引清風,登臺古寺中。江平沙岸白,日下錦川紅。
     疏樹山根凈,深云鳥跡窮。自慚陪末席,便與九霄通。


     姚康(yáo kānɡ)
      姚康,字汝諧,又名康復,下邽人,詩人。登元和十五年進士第,試右武衛曹參軍、劍南觀察推官。大中時,終太子詹事。詩四首。唐元和十五年(820), 姚康于科舉中進士及第, 歷任試右武衛曹參軍, 劍南觀察推官。大中年間, 任太子詹事一職。姚康著有《統史》 , 傳于世。姚康還喜游作詩, 僅留詩四首。
     968彩票